berg01“Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert. Die zal van de HERE een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils” (Psalmen 24:3-5).
Het is heel gebruikelijk dat wij mensen zien die de berg van de Heer (het Altaar) beklimmen tijdens een Campagne van Israël, offeren en daarna alsnog de zegen verliezen. Maar waarom?
Wij weten dat het moeilijker is om succes te behouden dan om succes te verkrijgen; het is bijvoorbeeld moeilijker om een kampioenstitel jarenlang te verdedigen, dan om alleen een kampioenschap te winnen; het is moeilijker om voor het gehele leven getrouwd te blijven met dezelfde persoon totdat de dood hun scheidt, dan om te trouwen.
Hetzelfde geldt voor God. Het is moeilijker om in de heilige plaats van God te blijven, op het Altaar te wonen, slapen en wakker worden op het Altaar, uw huwelijk, gezin en bezittingen op het Altaar te vestigen en uw gevoelens en verlangens te controleren en onderwerpen door het Altaar, dan om de berg van de Heer (het Altaar) te beklimmen en uw leven daar te leggen als een offer. Dit zal alleen maar mogelijk zijn als u blijft offeren en zich “rein van handen en zuiver van hart” behoudt door weerstand te bieden om uw ziel aan de valsheid over te geven of bedrieglijk (leugenachtig) te zweren. Was dit in feite niet het thema van de Campagne van Jakob? Herinnert u zich dat zijn gehele leed ten slotte ontstond omdat hij leugenachtig tegenover zijn vader was.
Helpers, evangelisten, jongeren, leden en wij allen, ongeacht van wat wij als offer doen op het Altaar van de Heer: wij dienen op Zijn berg te blijven, vernieuwd te worden van offer tot offer, geloof in geloof en ons verbond tot het einde van dit leven op deze wereld te vernieuwen. Onthoud: het enige wat de duivel wil is dat degene die de berg van de Heer (het Altaar) niet beklom, hem ook nooit zal beklimmen en dat degene die hem wel beklom, daar niet zal blijven, omdat hij weet wat het leven van een mens op de berg van de Heer inhoudt. Hij heeft daar gewoond en was perfect in zijn wegen – net zoals iemand wiens leven perfect wordt en hij onaantastbaar word door het geloof wanneer hij op de berg van de Heer woont.
“Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt, totdat er onrecht in u werd gevonden” (Ezechiël 28:14-15).
Alleen op deze manier, mijn vrienden, zullen wij kunnen overwinnen, zoals de psalmist David zei:
“Die zal van de HERE een zegen wegdragen en gerechtigheid van de God zijns heils” (Psalmen 24:5).
Met dank aan: bisschop Sérgio Correia