mulher-706x432Elke wijze vrouw is van God, gezien het feit dat haar wijsheid van de HEER VAN WIJSHEID komt.
En elke wijze vrouw bouwt haar huis op het Woord van God. Echter, de dwaze breekt haar huis af met haar eigen handen (zie Spreuken 14:1).
De wijze vrouw is net als de wijze man, die zijn huis bouwt op de rots.
Wijs omdat zij weet dat de bouw van een huis afhankelijk is van de fundering of de structuur die het vermogen heeft om al het gewicht van de bouw te kunnen verdragen. Daarom houdt zij zich meer bezig met de structuur dan met de esthetiek.
Maar de dwaze vrouw is als de dwaze man, die snelle resultaten zoekt. Daarom bouwt hij zijn huis op het zand (zie Matteüs 7:24).
De wijze vrouw is wijs vanwege haar wijze handelingen;
Zij is wijs omdat zij niet handelt volgens haar hart;
Zij is wijs omdat zij weet dat haar hart bedriegelijk is;
En daarom kan zij het onder geen beding vertrouwen;
Zij is wijs omdat ze denkt, weegt, overpeinst, berekent, kortom, haar intelligentie gebruikt volgens het Woord van God, dat haar slim genoeg maakt om niet te wandelen volgens de impulsen van het bedrieglijke hart. Haar wijsheid blokkeert de overhaaste beslissingen;
Zij is wijs omdat zij gelooft in het Woord dat niet kan falen;
Zij gelooft omdat zij vertrouwt op de Geest van het Woord van God;
Zij is wijs omdat zij weet dat de visie komt op het moment dat werd vastgesteld door God, maar ze snelt wel naar het eind en misleidt zich niet; ze wacht af, omdat ze zeker weet dat het zal komen, ze verspilt geen tijd (Habbakuk 2:3).
Bisschop Edir Macedo