“Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen” (2  folha1_1Korintiërs 5:17).
Op een dag was ik een natuurkunde toets aan het maken. Ik begon berekeningen en nog eens berekeningen te maken, toen ik op mijn blad keek zag ik dat ik het blad al helemaal had onder gekrabbeld en alsnog had ik niets zinnigs gedaan.
Ik stak dus mijn hand op en vroeg aan mijn meester of hij mij een nieuw blad kon geven, zodat ik mijn toets kon maken.
Hoewel er nog maar een paar minuten waren voor het einde van de toets, ging mijn meester toch een blad voor mij halen.
Maar voordat hij het mij overhandigde vroeg hij mij: “Waarom wil jij een nieuw blad?”
Ik vertelde hem dat ik de berekeningen wilde maken, maar dat ik, omdat ik in de war was geraakt, mijn blad had onder gekrabbeld en toen zag ik dat ik in feite nog niets had gedaan.
Hij zei toen: “Ok”.
Hoewel er nog maar een korte tijd over was, deed ik mijn toets en haalde ik het hoogste cijfer van de klas.
Wanneer wij geboren worden, dan geeft God ons dit blad, dat ons leven symboliseert.
En wat velen van ons hebben gedaan is dit blad alleen maar bekrabbelen zonder ook maar iets te bereiken.
Het enige wat wij behalen is mislukte pogingen, frustraties, teleurstellingen, een grote verwarring en uiteindelijk gaan we nergens naartoe.
Ik vraag u:
Zou het niet tijd zijn om een nieuw blad aan onze Meester, de HERE JEZUS, te vragen?
Wees niet verlegen, u kunt dat nu op dit moment doen.
Zoek vandaag nog het dichtstbijzijnde UKGR Centrum bij u in de buurt.
En zeg: “Heer, ik wil vanaf vandaag een nieuw leven met u beginnen”.
Doe dit met oprechtheid en ik garandeer u dat het de moeite waard zal zijn.
“En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw…” (Openbaringen 21:5).
Met dank aan: Pastor Daniel dos Santos