vencedorNiemand wordt een winnaar of verliezer zonder te strijden.
Net zoals een veroveraar, geeft de winnaar niets om geluk. In plaats daarvan, weet hij dat de trofee uitsluitend afhangt van zijn prestaties, volledige toewijding en zijn totale opoffering.
Kijk eens beter naar de levens van de succesvolle atleten en u zult zien dat ze tot wel zes uur per dag trainen. Ze volgen ook een streng dieet, blijven uit de buurt van feestjes en “vriendschappen” die niet goed voor hun zijn.
Dit alles voor de glorie van een vergankelijke medaille.
Als ze op het geluk rekenden, dan zouden ze niet trainen. Ze zouden achterover zitten, hun armen over elkaar kruisen en wachten op de grote dag.
Maar degenen die wijs zijn, degenen de de Grootheid van de Heer kunnen zien, accepteren Zijn suggestie en zij offeren in het voordeel van een glorie dat oneindig, eeuwig en onvergankelijk is.
Kijk naar de volgende 7 redenen om het te veroveren:
1 – “Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het paradijs Gods is” (Openbaring 2:7) NBG ’51.
2 – “Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden” (Openbaring 2:11) NBG ’51.
3 – “Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt” (Openbaring 2:17) NBG ’51.
4 – “En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, en Ik zal hem de morgenster geven” (Openbaring 2:26-28) NBG ’51.
5 – “Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen” (Openbaring 3:5) NBG ’51.
6 – “Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in de tempel mijns Gods en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwe naam” (Openbaring 3:12) NBG ’51.
7 – ” Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon” (Openbaring 3:21) NBG ’51.
Bisschop Edir Macedo