apagado165De uitdrukking: “wordt vervuld met de Geest” (Efeziërs 5:18) heeft te maken met het zich vullen met de gedachten van God, Zijn Woord.
Aan de andere kant kunnen degenen die verzegeld zijn met de Heilige Geest “de Geest uitdoven”, dit wil zeggen, dat zij zich kunnen vullen met het vuil van deze wereld, ook al beseffen zij zich dat zij zich ontledigen van de Geest.
Hoe is dat mogelijk?
Vriendschappen die tegen het geloof ingaan hebben gedachtes voortgebracht, zoals: als ik misschien wat tijd buiten de kerk doorbreng met “mijn vrienden” dan zal ik ze voor Jezus kunnen winnen?
Wie weet, als ik met een ongelovige omga, dan kan ik hem bekeren?
Misschien kan ik hem overtuigen om met mij naar de kerk te gaan wanneer wij eenmaal getrouwd zijn?
Het Woord van De Geest is duidelijk, sterk en onmiskenbaar:
“Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige?” (2 Korintiërs 6:14-15).
Er is een enorme lijst van satanische argumenten die een fatale gif bevatten.
Er is geen gebrek aan voorbeelden hiervan.
Velen die gedoopt waren met de Heilige Geest hebben Hem uitgedoofd, niet omdat zij in de verleiding vielen, maar omdat zij weerstand boden aan de Goddelijke gedachtes en aan bleven dringen op de satanische gedachtes.
In de verleiding vallen houdt niet automatisch in om de Heilige Geest te verliezen. In de zonde blijven en Zijn Stem blijven negeren, dat kan fataal zijn.
Wie, in zijn gezonde verstand, heeft nooit, ondanks het feit dat hij gedoopt was met de Heilige Geest, misstappen gemaakt in het leven? Niemand, behalve de Here Jezus.
Maar wanneer dit gebeurt,
“Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige” (1 Johannes 2:1).
In dit geval: belijd de zonde en verlaat hem onmiddellijk.
Wij allen zijn in staat om fouten te maken, ook al zijn wij verzegeld met de Heilige Geest. Per slot van rekening zijn wij aarden vaten.
Maar allen die verzegeld zijn beschikken over de begeleiding van de Geest die hun waarschuwt wanneer zij in de zonde blijven. Als er niet sprake is van onmiddellijk berouw, dan houdt dat het volgende in “het uitdoven van de Geest”.
Degenen die niet gedoopt zijn met de Heilige Geest hebben geen geestelijk onderscheidingsvermogen. Daarom zijn zij meer vatbaar voor de aanvallen van het kwaad.
Vandaar de reden om sterk te investeren in het ontvangen van de Heilige Geest om gezond en behouden te blijven.
Bisschop Edir Macedo