shutterstock_435747925-706x471“Neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen.”
Matteüs 11:29

Hier geeft de Here Jezus ons een les over de zelfbeheersing. Toen de mensen Hem bespotten of Hem vernederden, bleef Hij sereen en overtuigd van Hem, Hij toonde geen hoogmoed en de wens om Zijn Grootheid en Macht te tonen.
Ester Bezerra