tatuagem-706x432

Dit is een tekening van iemand van de Maori bevolking met een getatoeëerd gezicht, iets wat heel gebruikelijk is voor dit volk.


Er bestaan veel archeologische bewijzen die bevestigen dat tatoeages in Egypte werden gebruikt tussen 4000 en 2000 voor Christus, en dat deze ook door de oorspronkelijke bewoners van Polynesië, de Filipijnen, Indonesië en Nieuw-Zeeland (Maori) werden gebruikt. Zij tatoeëerden zich tijdens rituelen die te maken hadden met hun religie.
De vraag is: hebben de tatoeages die ontstonden en door de heidense volken werden ontwikkeld een Bijbels fundament? Vanuit het geestelijk of historisch oogpunt gezien niet. Vroeger was de essentie van deze inspiratie, en vandaag de dag is dit het nog steeds, satanisch, gezien het tegen de principes van het joods en christelijk geloof ingaat.

“Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij de Jordaan overtrekt naar het land Kanaän, dan zult gij al de bewoners van het land voor uw aangezicht verdrijven en al hun beeldhouwwerk vernietigen; ook zult gij al hun gegoten beelden vernietigen en al hun hoogten verwoesten” (Numeri 33:51-52).

Schenk aandacht aan de volgorde: “al hun beeldhouwwerk vernietigen…”. Nou, als God beval om de beeldhouwwerken te vernietigen, waarom zou Hij dan toelaten dat er werken staan gegraveerd op ons menselijk lichaam, dat de tempel van de Heilige Geest is?
De apostel Johannes zag de verdoemden die werden gemarkeerd met een bepaald teken op de rechterhand of het voorhoofd. Dit teken is van de naam van het beest of zijn nummer: 666 (zie Openbaring 13:16-18). Is dit geen tatoeage?
Het lichaam van de dienaar van Jezus is de tempel van de Heilige Geest. Waarom zou u dat tatoeëren? Wat heeft het voor nut? (zie 1 Korinthiërs 6:19).
Vanuit mijn oogpunt, houdt tatoeëren in om er net zo uit te willen zien als de kinderen van de Baäl. De kinderen van God zouden hun nooit moeten willen imiteren, zelfs als dit tegen de regels van deze verdorven wereld ingaat.
Behalve dat betwijfel ik dat iemand die verzegeld werd met de Heilige Geest, getatoeëerd wilt worden! Ook betwijfel ik dat iemand die werd getatoeëerd voordat hij werd gedoopt met de Heilige Geest, niet een diep berouw heeft over zijn tatoeages! Dit bewijst dat tatoeages niet samengaan met het christelijk geloof.
Bisschop Edir Macedo