bds2106Het Woord van God is Geest en Leven. Maar één op zichzelf staande vers kan doden. Een vers die uit de context gehaald wordt kan ertoe leiden dat u een fout maakt, tot het punt waarop u het verkeerde pad op gaat en uw behoudenis in gevaar brengt. Om deze reden is het belangrijk om te begrijpen wat het Woord van God zegt en – bovenal – de Geest van God te zoeken, zodat het Woord Leven kan hebben.
Bijvoorbeeld, wanneer Jezus zegt: “Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, zeggende: ‘Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien’?” (Lucas 14:28-30) denken velen dat Hij ons leert om de situatie te bekijken en te analyseren of het, menselijk gesproken, mogelijk is om af te maken wat u wilt beginnen. Velen gebruiken deze tekst zelfs om het offer en de visie van het geloof te bekritiseren. Maar als u de hele passage leest en deze verzen in de juiste context zet, dan wordt er een wonderbaarlijke nieuwe waarheid geopenbaard aan hen die Hem willen volgen.
“Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zeide Hij tot hen: Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn.
Want wie van u, die een toren wil bouwen, zet zich niet eerst neder om de kosten te berekenen, of hij het werk zal kunnen volbrengen? Anders zouden, als hij de fundering gemaakt had, en het werk niet kon voltooien, allen, die het zagen, beginnen hem te bespotten, zeggende: Die man begon te bouwen, maar hij kon het niet voltooien. Zo zal dus niemand van u, die niet afstand doet van al wat hij heeft, mijn discipel kunnen zijn” (Lucas 14:25-30,33).
De Here Jezus maakte een vergelijking om de voorwaarden te tonen die nodig zijn om Hem te volgen. Deze toren representeert het leven van degene die Zijn discipel wil zijn. Voordat u hetgeen begint te bouwen dat u met God wilt, is het noodzakelijk om “eerst te gaan zitten en de kosten te berekenen”; met andere woorden, verloochen alles wat u heeft. Offer. Dat is plannen. Dat is voorbereiding. Dat is uw intelligentie gebruiken.
Als u uw leven met God wil opbouwen, ga dan eerst zitten en controleer of u alles wat u heeft, heeft verloochend, inclusief uw leven en uw neiging om op anderen te vertrouwen en de middelen van deze wereld. Anders zult u niet in staat zijn om een stap omhoog te gaan in het leven en uw behoudenis te behouden tot het einde. In het Koninkrijk van God, is het offer het middel om wat u wilt bouwen, compleet te maken.
Godzijdank dat Bisschop Macedo deze vers niet verkeerd interpreteerde. Als hij moest gaan zitten en het op dezelfde manier berekende als de wereld, zou de Tempel niet eens van papier zijn gekomen. De bouw ervan begon zonder de middelen om het af te ronden, maar met de tijd werd er voorzien. Maar de middelen om af te ronden bestonden al vanaf het begin – vanwege de verloochening van alles. Dit bouwwerk was gebaseerd op het offer, groeide met het offer en werd afgerond door het offer.
Maak u zich geen zorgen over uw menselijke condities. Denk niet dat u nooit iets zult worden, omdat u niet naar school bent geweest, geen diploma heeft, niet welvarend bent, vanwege uw leeftijd, huidskleur of fysieke vaardigheden. In het Koninkrijk van God is het offer de enige nodige conditie. Nadat u een plan heeft gemaakt, dat wil zeggen, nadat u heeft geofferd, handel dan naar wat u gelooft. De Here Jezus had dit niet duidelijker kunnen maken.
Het evangelie van de wijde poort leidt rechtstreeks naar de hel. Het Pad dat ons werd voorgesteld om te volgen is smal, het gaat van offer tot offer. Het is een pad van harde en lange passages, die onze ziel niet altijd een blij gevoel geven, maar ze brengen leven naar onze geest. Jezus zei niet: “Indien iemand van jullie enkele dingen die hij heeft niet verlaat”. Hij zei: “Wie van jullie niet verlaat, al wat hij heeft.” En de religieuzen, die dit slecht vinden, kunnen gaan klagen bij de persoon die de Bijbel schreef. De realiteit van een waar Christelijk geloof is duidelijk. Zij die zichzelf als een discipel van Christus beschouwen, maar wegrennen voor het offer, bedriegen alleen zichzelf.
Met dank aan: Vanessa Lampert