Zondag 10 Juni om 10u- De dag van de Heilige Geest

Vrucht van de Heilige Geest
“Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22 NBG ’51).
Het lijkt alsof er een fout in de tekst is. Paulus praat over negen deugden, maar slechts één fruit. Fruit, enkelvoud, het symboliseert het hart. Niet het Adamische hart, dat van steen en rebels is, maar het nieuwe hart van vlees, dat getransplanteerd wordt door de Heilige Geest.
Deze vers kan zo worden gelezen: “Maar het hart van de Geest is liefde, blijdschap…een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven” (Ezechiël 36:26 NBG ’51).
Vanzelfsprekend, zullen degenen die uit de Geest geboren zijn een nieuw hart en geest ontvangen. Nieuw geest betekent nieuw verstand, een Goddelijk verstand (zie 1 Korintiërs 2:16).
Daarom brengt het nieuwe hart ook nieuwe deugden die zich identificeren met het karakter van God.
Als een deugd van het nieuwe hart, heeft de bovengenoemde liefde op zichzelf niets te maken met een bezittelijk, egoïstisch en vleselijk gevoel dat zo verlangd, bedrogen en ontwikkeld wordt in deze wereld. Juist het tegenovergestelde!
De liefde, net zoals de andere deugden van het nieuwe hart, is zoals de liefde van de Eeuwige. Hij hield zoveel van de wereld, dat Hij Zijn Enige Zoon gaf zodat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven ontvangt (zie Johannes 3:16). Dit soort liefde gaat tegen de liefde van de wereld in. Zonder de transformatie die veroorzaakt wordt door de nieuwe geboorte, is dit onmogelijk om te begrijpen.
De liefde van God was en is altijd offer geweest. Het heeft niets met gevoelens te maken. Wie liefheeft met het hart van de Geest van God offert voor zijn geliefde en andersom. Wie liefheeft wil niet trouwen om gelukkig te zijn, maar om de geliefde gelukkig maken. Wie de Here Jezus Christus liefheeft, wil Hem behagen met een opofferend gedrag.
Bisschop Edir Macedo