“Nu dan, zie, de Ammonieten, de Moabieten en de lieden van het gebergte Seïr, tegen wie Gij Israël niet toestondt op te rukken, toen het uit het land Egypte kwam – want het trok langs hen heen en verdelgde hen niet – zie toch, zij vergelden het ons door op te trekken om ons uit uw bezitting die Gij ons ten erve hebt gegeven, te verdrijven. Onze God, zult Gij over hen niet gericht houden? Wij immers zijn niet opgewassen tegen deze grote menigte die tegen ons is opgerukt, en wij weten niet, wat wij doen moeten, maar op U zijn onze ogen gevestigd” (2 Kronieken 20:10-12) NBG ’51.
De Bijbel vertelt het verhaal van de rechtvaardige koning Josafat die aangevallen werd door drie volken. Hij kwam in een situatie terecht die hij zelf niet kon oplossen of overwinnen. Er was een dreiging richting zijn volk, zijn land, zijn vrijheid en zijn leven. In plaats van in paniek te raken of zich over te geven aan de vijanden en op genade te hopen, deed hij het slimste wat men kon doen – hij presenteerde de dreiging, die jegens hem werd gedaan, aan God.
Beste vriend(in), misschien wordt u niet bedreigd door legers en koningen, maar wel door ziektes, armoede, ontslag, ruzies, angsten, verslavingen en andere soorten negatieve energieën. Situaties die uw leven dreigen te vernietigen. Geef niet toe aan uw angst en accepteer uw problemen niet, maar presenteer samen met ons uw dreiging aan God, zodat u de onmogelijke redding in uw leven kunt zien.
Ontvang in één van onze UKGR Centra een papier waar u uw grootste dreiging op kunt schrijven en neem het met u mee op zondag 24 februari om 10u. Onthoud: problemen komen voor iedereen, de grote vraag is hoe zal uw reactie op de problemen zijn?
Voorstel van de reActie
zondag 24 februari om 10u
in alle UKGR Centra