2KantBoom01Er bestaan alleen twee zijdes: de zijde van het goede en van het kwade.
Van het licht en de duisternis.
Van degenen die de wil van God doen, door Zijn Woord te gehoorzamen, en degenen die Zijn Wil niet doen, door Zijn Woord te verachten.
Degenen die deel uitmaken van het Leger van de Heer der Heerscharen en degenen die deel uitmaken van het leger van de vijand.
Aan welke zijde staat u?
Mijn directe gehoorzaamheid zonder omhaal aan het Woord van God toont aan wiens zijde ik sta. Het is ja, ja of nee, nee!
Het is niet nodig om iets te zeggen of te tonen wat ik niet ben.
Op geen enkele wijze!
Door mijn gedrag, karakter en getuigenis, zullen allen, inclusief de duivel, zien aan wiens zijde ik sta.
Als gevolg hiervan zal mijn leven weerspiegelen aan wiens zijde ik sta. Wanneer ik aan de verkeerde zijde sta, dan kan ik niet verwachten dat de dingen zullen gebeuren zoals het zou gebeuren als ik aan de juiste zijde stond.
Als ik aan de verkeerde zijde sta, vanwege mijn eigen keuze, en het kwade komt, zal God dan de schuldige zijn of mijn eigen keuze?
De keuze die ik vandaag maak, zal bepalen wat er morgen gebeurt!
Degenen die kiezen om aan Gods zijde te staan, keren ONMIDDELLIJK de rug toe naar de leugens, diefstal, hoererij, afgoderij, occultisme en zoveel andere dingen die wij nooit aan Gods zijde zullen vinden.
“Daar Mozes zag, dat het volk teugelloos was – want Aäron had het de vrije teugel gelaten, tot spot voor hun tegenstanders – ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zeide: WIE IS VOOR DE HERE? DIE KOME TOT MIJ! en tot hem verzamelden zich al de Levieten” (Exodus 32:25-26).
Mozes was DIRECT, ZONDER OMHAAL VAN WOORDEN!
God heeft altijd degenen apart gezet die deel uitmaken van Zijn Leger.
Degenen die deel uitmaken, van degenen die niet deel uitmaken.
Hoe kunnen we deel uitmaken van Zijn Leger als wij Zijn Woord niet gehoorzamen?
Door een roekeloos levensstijl te leiden?
Zeer zeker niet.
Met dank aan: bisschop Djalma Bezerra