desrtpVeel mensen verhuizen naar een andere stad, provincie en zelfs een ander land, omdat ze denken dat hun leven zal veranderen als zij naar een andere plaats gaan. Maar dit is maar een illusie.
Ik ontmoette een koppel dat alles verkocht dat zij bezaten in Brazilië en vol van dromen naar de Verenigde Staten verhuisden. Toen ze daar eenmaal aankwamen, gingen ze door allerlei vernederingen heen. Omdat ze het niet meer aankonden, keerden ze terug naar Brazilië en waren ze gedwongen om bij hun familie in te trekken, omdat ze hun huis hadden verkocht voordat ze naar de V.S. vertrokken.
Adam en Eva waren niet succesvol in het Paradijs, maar de Here Jezus overwon in de woestijn. Lot was niet succesvol in de grazige weiden van de Jordaan, maar Abraham werd succesvol in de woestijn.
Zeg niet dat het probleem in de plaats ligt, omdat de plaats geen verschil maakt, het gaat om wat er in uw binnenste zit.
Met dank aan: Bisschop Jadson Santos