Meer dan het bevelschrift

“Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte dienaren, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen.” ‭‭Lukas‬ ‭17:10‬

God verwacht meer van Zijn kinderen, niet alleen van wat Hij heeft verordend in Zijn Wetten, maar veel meer, oftewel een uiting van liefde en toewijding, aandacht en respect, wat onze rationele eredienst is, dat aangetoond wordt in de kleine reacties en diensten.

Ester Bezerra

Nalatige dienaar

Zoals deze meester de nalatige dienstknecht verraste, accepteerde hij hem niet langer en wees hem af
- Ester Bezerra

Het Woord wensen

Krachtig is Het Woord om ons te herstellen en ons te vervullen in De Ware Wijnstokken...
- Ester Bezerra

Eerstelingen voor God

Zich van de zonde afkeren en zich tot God wenden, betekent sterk zijn om Zijn Woord te gehoorzamen
- Ester Bezerra